Marc© biedt oplossingen op het gebied van huisvesting. Marc© is betrokken bij het gehele huisvestingsproces, van initiatief tot en met realisatie en nazorg.

Voorafgaand aan nieuwbouw, verbouw of aanbesteding van plannen, denkt Marc© vanuit zijn deskundigheid mee met zijn opdrachtgever. Met de benadering vanuit zijn visie op integraal bouwmanagement en processturing is Marc© in staat om de ontwikkeling en uitvoering van projecten op tijd, binnen budget en op maat te realiseren.

Opdrachtgevers:

• Projectontwikkelaars
• Aannemers
• Overheden
• Woningbouwcorporaties
• Eindgebruikers (MKB)
• Beleggers
• Private investeerders
• Particulieren

HUISVESTINGADVIES

Marc adviseert organisaties bij de planvorming van huisvestingsprojecten.

BOUWMANAGEMENT

Marc begeleidt bouwprojecten van initiatief tot en met oplevering en nazorg.

VASTGOEDMANAGEMENT

Marc adviseert organisaties
bij het beheer en onderhoud
van vastgoed.

PLANONTWIKKELING

Marc initieert en begeleidt ontwikkelingstrajecten van gebied- en opstalontwikkeling.