Marc adviseert professionele vastgoedbezitters over verduurzamingsmogelijkheden in relatie tot de energietransitie.

Marc heeft een unieke samenwerking met I.D.E.A. Nederland B.V. voor het maken van een onderbouwd maatwerkadvies dat specifiek afgestemd op de woning of het complex.

Na een uitgebreid bureau onderzoek en contact met lokale overheden over de (wijk) warmtevisie wordt er door IDEA en Marc een locatiebezoek uitgevoerd. De huidige bouwkundige en installatietechnische staat wordt opgenomen en vervolgens worden energetische verbetermogelijkheden van de schil en installatietechnische aanpassingen in kaart gebracht. Het binnenklimaat en de leefbaarheid worden meenomen in het advies.

Marc presenteert het maatwerkadvies in een uniek format.

Na het advies begeleidt Marc het gehele verduurzamingsproces van aanbesteding tot en met realisatie en oplevering.

Maatwerkadvies | Budgetramingen | Subsidie aanvraag | Aannemersselectie | Onderhandelingen | Budgetramingen | Projectmanagement | Bouwbegeleiding | Aanvraag Energie-index | coördinatie meer- en minderwerk | proces-verbaal van oplevering