Het succesvol realiseren van nieuwbouw-, verbouw- en renovatieprojecten vergt doortastend en vakkundig projectmanagement. Goed bouwmanagement stemt de belangen van partijen op elkaar af en zorgt ervoor dat partijen aan hun verplichtingen voldoen.

Marc begeleidt complete bouwtrajecten vanaf het initiatief tot en met de oplevering. Marc heeft de ervaring en expertise in huis om de belangen van de opdrachtgever te behartigen.

Het begint met een plan van aanpak waarin kwaliteit, planning en budget wordt vastgelegd. Marc selecteert de benodigde architecten/adviseurs en regisseert, stuurt  en controleert het ontwerpproces. Marc heeft contact met de lokale overheden en beschikt over benodigde kennis van wet- en regelgeving. Marc is kritisch en kijkt of oplossingen slimmer, innovatiever of met een hogere kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. Marc motiveert en inspireert het ontwerpteam en weet dat een goede samenwerking de basis is voor een goed resultaat.

Marc selecteert aannemers, toetst offertes/ begrotingen, voert onderhandelingen en adviseert bij de contractering van de aannemers. Tijdens de uitvoering voert Marc directie over de bouw en zorgt hij dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform vooraf overeengekomen contractstukken en/ of prestatie-eisen.

Projectbegeleiding | bouwkostenmanagement | aanbesteding | bouwbegeleiding | nazorg | architectenselectie | plantoetsing | duurzaam bouwen | aannemersselectie |  onderhandelingen | budgetramingen | coördinatie meer- en minderwerk | proces-verbaal van oplevering